Om Ringshyttan för unga kvinnor

Behandlingshem med plats för åtta unga kvinnor

Ringshyttans behandlingshem är en verksamhet som erbjuder plats för åtta unga kvinnor. Vår verksamhet startade år 2000. Huset har tidigare varit en Disponentvilla och har därför många rum och generösa utrymmen.

Vi erbjuder behandling och rehabilitering till kvinnor med beroendeproblematik, ätstörningar, självskadebeteende, psykiska problem och sociala problem. Vårt arbetssätt är individanpassat och bygger på KBT. Behandlingshemmet är bemannat dygnet runt.

Verksamheten drivs av Stigfur KPT AB. Företaget är godkänt för F-skatt.

Ringshyttans behandlingshem har tillstånd för:

  • LVM – Lagen om vård av missbrukare
  • LVU – Lagen om vård av unga
  • LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • SoL – Socialtjänstlagen
  • HSL – Hälso och sjukvårdslagen

Vår personal

Petra – Behandlingsansvarig. Legitimerad psykoterapeut KBT-inriktning. Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri. Handledare, föreläsare och utbildare. 30 års erfarenhet av arbete med personer med psykiatrisk problematik, missbruk och kriminalitet.

Anders – Verksamhetsansvarig. Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i barn och ungdom. Grundutbildning inom KBT (steg 1).

Johanna – Beteendevetare. Kognitiv orienteringskurs.

Pia – Behandlingsassistent. Grundutbildning inom KBT (steg 1).

Bertil – Behandlingsassistent. MI-utbildad. Över 25 års erfarenhet som familjehem. Kognitiv orienteringskurs.

Kirsti – Behandlingsassistent. MI-utbildad. Kognitiv orienteringskurs.

Johannah – Socialpedagog. Massageterapeut. Grundutbildad inom KBT (Steg 1) och MI-utbildad.

Magnus – Behandlingsassistent.

Per – Legitimerad läkare, specialist psykiatri. 40 års erfarenhet.

Kontakta oss så får ni färska referenser!

Vi har haft ett långt samarbete med SIS LVM-hemmen Rebeckahemmet och Runnagården samt KBT-Svealand, Örebro.

Sagt om Ringshyttan:

Här finns kärlek. (MH)

Ni är de som får oss att sluta överleva och börja leva. (LO)

Det här behandlingshemmet är skitbra. (CA)

Tack för att ni räddade mitt liv. (TN)

Tack för att ni finns. (anhörig)