Detta ingår i dygnsersättningen

Dygnsersättningen innefattar:

 • Heldygnsvård på Ringshyttans behandlingshem (mat & logi)
 • Tillgång till personal dygnet runt
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Individuell genomförandeplan
 • Läkarkontakt var annan vecka, samt vid behov (möjlighet till div. intyg, sjukskrivning, bedömning etc.)
 • Nätverksarbete
 • Massage
 • Drogtester
 • Akut sjuk- och tandvård
 • Månatlig rapportering till Uppdragsgivare (eller efter överenskommelse)
 • Försäkring, via Länsförsäkringar
 • Resor och fritidsaktiviteter som görs inom ramen för behandlingsarbetet.
 • En resa till hemorten per månad bekostas av behandlingshemmet
 • Fickpengar – 500 kr per vecka
 • Mediciner

Dygnsersättning innefattar inte:

 • Kläder.
 • Sjuk – och tandvård som inte är akut.
 • Fritidsaktiviteter som inte ingår i genomförandeplanen.